200+ Vilom Shabd in Hindi (Antonyms) विलोम शब्द : हिन्दी व्याकरण

जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे का विपरीत अर्थ है ; विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते है। यहाँ कुछ विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द दिए जा रहे है, –

कुछ विलोम शब्द ( vilom Shabd ) Antonyms in hindi
 1. सत्य – असत्य
 2. राजा – रानी
 3. अति – अल्प
 4. स्त्री – पुरुष
 5. अनंत – अंत
 6. अनुलोम – विलोम
 7. गुप्त – प्रकट
 8. सुगन्ध – दुर्गन्ध
 9. क्रय – विक्रय
 10. ठोस – तरल
 11. यश – अपयश
 12. सफल – असफल
 13. आस्था – अनास्था
 14. उषा – संध्या
 15. अगला – पिछला
 16. अल्प – अधिक
 17. अस्त – उदय
 18. अमृत – विष
 19. आदि – अंत
 20. मोक्ष – बंधन
 21. शुभ – अशुभ
 22. एक – अनेक
 23. अर्थ – अनर्थ
 24. घात – प्रतिघात
 25. जन्म – मृत्यु
 26. गर्म – ठंडा
 27. हार – जीत
 28. गुप्त – प्रकट
 29. रक्षक – भक्षक
 30. अदान – प्रदान
 31. ओढ़ना – बिछाना
 32. मर्द – औरत
 33. जल – थल
 34. भाव – अभाव
 35. जटिल – सरल
 36. योगी – भोगी
 37. आशा – निराश
 38. कबूलना – नकारना
 39. ग्रामीण – शहरी
 40. राक्षस – देवता
 41. रंगीन – रंगहीन
 42. वास्तविक – अवास्तविक
 43. वीर – कायर
 44. वीरान – आबाद
 45. मित्र – शत्रु
 46. सर्द – गर्म
 47. दुःख – सुख
 48. सुबह – शाम
 49. क्षमा – दंड
 50. लक्ष्य – अलक्ष्य
 51. नवीन – प्राचीन
 52. अतिवृष्टि – अनावृष्टि
 53. आय – व्यय
 54. क्षमा – क्रोध
 55. क्षर – अक्षर
 56. सामान्य – वशिष्ट
 57. संगत – असंगत
 58. स्वार्थ – निस्वार्थ
 59. सापेक्ष – निरपेक्ष
 60. सदय – निर्दय
 61. समास – व्यास
 62. सुंदर – असुंदर
 63. विदेश – स्वदेश
 64. सुमति – कुमति
 65. विधवा – सधवा
 66. विरत – निरत
 67. वादी – प्रतिवादी
 68. व्यस्त – अव्यस्त
 69. वृद्धि – ह्रास
 70. लाभ – हानि
 71. लेन – देन
 72. राम – रावण
 73. मीठा – कड़वा
 74. नोकर – मालिक
 75. मंगल – अमंगल
 76. मृत – जीवित
 77. मानवता – दानवता
 78. हल्का – भारी
 79. बुरा – भला
 80. भय – निर्भय
 81. भूत – भविष्य
 82. बाढ़ – सुखना
 83. प्रार्थ – स्वार्थ
 84. अपना – पराया
 85. पुष्ट – अपुष्ट
 86. प्रशंसा – निंदा
 87. अच्छाई – बुराई
 88. नेकी – बदी
 89. सजीव – निर्जीव
 90. नर – मादा
 91. नगर – ग्राम
 92. धनी – निर्धन
 93. दिवा – रात्रि
 94. तुच्छ – महान
 95. धूप – छाह
 96. उतार – चढ़ाव
 97. चाह – अनचाह
 98. गत – आगत
 99. लाभ – हानि
 100. गहरा – विशाल
 101. खरा – खोटा
 102. खुला – बन्द
 103. हसना – रोना
 104. ऐसा – वैसा
 105. पाप – पुण्य
 106. ऐतिहासिक – अनैतिहासिक
 107. आकर्षण – विकर्षण
 108. आलस्य – स्फूर्ति
 109. इकट्ठा – अलग
 110. इसका – उसका
 111. बईमान – ईमानदार
 112. आस्तिक – नास्तिक
 113. उदास – प्रफुल्ल
 114. एकल – बहुल
 115. एकमुखी – बहुमुखी
 116. ज्ञानी – अज्ञानी
 117. स्थिर – कंपन
 118. कम – ज्यादा
 119. सज्जन – दुर्जन
 120. कुरूप – सुरूप
 121. कच्चा – पक्का
 122. काम – आराम
 123. खिलना – मुरझाना
 124. बंद – खुला
 125. राजतंत्र – गणतंत्र
 126. चल – अचल
 127. बेवकूफ – चलाक
 128. चुस्त – ढीला
 129. मोटा – पतला
 130. जंगली – पालतू
 131. बुढ़ापा – जवानी
 132. जल्दी – देरी
 133. जीवात्मा – परमात्मा
 134. दुष्ट – सज्जन
 135. गुरु – चेला
 136. पका – अधपका
 137. नीच – उच्च
 138. स्वर्ग – नरक
 139. पेट – पीठ
 140. बच्चा – बुड्डा
 141. पतझड़ – बहार
 142. बेगम – बादशाह
 143. अभिशाप – वरदान
 144. लोभी – संतोषी
 145. दोस्त – दुश्मन
 146. मित्र – शत्रु
 147. स्वजाति – विजाति
 148. सुर – असुर
 149. एकाग्र – चंचल
 150. उन्मुख – बिमुख
 151. प्राचीन – अर्वाचीन
 152. हर्ष – विषाद
 153. अथ – इति
 154. अभी – कभी
 155. अडिग – डावांडोल
 156. अवनी – अंबर
 157. अबेर – सबेर
 158. अगैती – पिशोती
 159. असीम – ससीम
 160. अग – जग
 161. अगम – गम्य
 162. अतीत – वर्तमान
 163. असार – संसार
 164. अंकुश – निरंकुश
 165. अभय – भयभीत
 166. अचेत – सचेत
 167. आदेश – निवेदन
 168. आज्ञा – प्राथना
 169. आरोह – अवरोह
 170. आर्य – अनार्य
 171. आरोप – प्रत्यारोप
 172. आहूत – अनाहत
 173. पूर्व – पश्चिम
 174. उपलब्ध – अनुपलब्ध
 175. औचित्य – अनौचित्य
 176. कठोर – कोमल
 177. काज – अकाज
 178. काला – सफेद
 179. क्रेता – विक्रेता
 180. गाढा – पतला
 181. दुकानदार – ग्राहक
 182. चिकना – खुरदुर
 183. जय – पराजय
 184. दाएं – बाएं
 185. दुखिया – सुखिया
 186. देनदार – लेनदार
 187. नाम – बदनाम
 188. निष्फल – सफल
 189. पदेन – अपदेन
 190. पोषण – कुपोषण
 191. प्रमाणित – अप्रमाणित
 192. भंग – अभंग
 193. भूषण – दूषण
 194. मार्ग – कुमार्ग
 195. मुक्त – ग्रस्त
 196. रक्षित – आरक्षित
 197. वजह – बेवजह
 198. वैध – अवैध
 199. स्वतंत्र – परतन्त्र
 200. हर्ता – कर्ता
यह भी पढ़े – विलोम शब्द


Download vilom Shabd PDF

Share With Your Mates:-