Datra Shabd Roop | Datra Shabd Roop In Sanskrit –

Datra Shabd Roop दातृ शब्द के रूप – (Datra Shabd Roop In Sanskrit) विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमादातादातारौदातारःद्वितीयादातारम्दातारौदातृन्तृतीयादात्रादातृभ्याम्दातभिःचतुर्थीदात्रेदातृभ्याम्दातृभ्यःपञ्चमीदातुःदातृभ्याम्दातृभ्यःषष्ठीदातुःदात्रोःदातृणाम्सप्तमीदातरिदात्रोःदातृषुसम्बोधनहे दातः ! हे दातारौ ! हे दातारः !Datra Shabd Roop दोस्तो आपको Datra Shabd Roop जरूर पसंद आया…

Continue ReadingDatra Shabd Roop | Datra Shabd Roop In Sanskrit –