मास शब्द के रूप : Maas Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमामासःमासौमासाः
द्वितीयामासम्मासौमासान्
तृतीयामासेनमासाभ्याम्मासैः
चतुर्थीमासायमासाभ्याम्मासेभ्यः
पंचमीमासात् / मासाद्मासाभ्याम्मासेभ्यः
षष्‍ठीमासस्यमासोः / मासयोःमासानाम्
सप्‍तमीमासेमासोः / मासयोःमासेषु
सम्बोधनहे मास!हे मासौ!हे मासाः!

Leave a Reply