गुण शब्द के रूप : Gun Shabd Roop in Sanskrit

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमागुणःगुणौगुणाः
द्वितीयागुणम्गुणौगुणान्
तृतीयागुणेनगुणाभ्याम्गुणैः
चतुर्थीगुणायगुणाभ्याम्गुणेभ्यः
पंचमीगुणात् / गुणाद्गुणाभ्याम्गुणेभ्यः
षष्‍ठीगुणस्यगुणयोःगुणानाम्
सप्‍तमीगुणेगुणयोःगुणेषु
सम्बोधनहे गुण!हे गुणौ!हे गुणाः!

Leave a Reply